BRF HSB

Styrelsen

Styrelsen består för närvarande av tre ordinarie ledamöter och två suppleanter.
Ordförande: Mikael Bengtsson
Vice Ordförande/Kassör: Lars Hansby
Sekreterare: Aina Granath
Suppleant: Inga-Lisa Persson
Suppleant: Ralf Edvardsson
HSB representant: William Petersson

Följande val gjordes av stämman 2019:
Extern revisor: PWC
Internrevisor: Leif Hedling
Intern revisors-suppleant: Jonas Höwing
 

Edward

Suppleant

Jon Homme

Head of QA

Theo Jude

Designer

Edward Almost

Product Manager