BRF HSB

Renovera

 

OBS! innan du/ni påbörjar en renovering som innefattar vatten, värme eller ventilation så kontakta styrelsen så att ni har korrekt information innan arbetet påbörjas. Styrelsen kan ge kontaktuppgifter till det företag som handhar VVS i fastigheten och som har rätt att stänga av vatten mm. efter att detta skyltats upp i god tid.

Regler för renovering av badrum, kök och tvättstuga.

Tätskikt mm.
Vid renovering av våtrum skall GVKs branschregler Säkra Våtrum tillämpas. Dessa ger både hantverkare och beställare praktiska instruktioner för hur man bygger våtrum på rätt sätt. Försäkringsbolag och beställare kan också jämföra ett utfört arbete med branschreglerna för att se om arbetet håller måttet. Den senaste utgåvan finns att ladda ner på http://www.gvk.se.

VVS
Vid renovering av våtrum skall Branschregler Säker Vatteninstallation tillämpas, dessa beskriver hur VVS-installationer ska utföras och dokumenteras. Syftet är att minimera risken för vattenskador, legionella-tillväxt, brännskador och förgiftning och ge användaren en trygg installation.
Reglerna innehåller dels krav på hur installationen ska utföras men ger även förslag på tekniska lösningar. Den senaste utgåvan finns att ladda ner på: http://www.sakervatten.se
Tänk också på att när du skall installera armaturer, blandare osv, så skall dessa vara av god kvalitet och kunna underhållas över tid. Enklast är att hålla sig till något av de kända fabrikaten. Om vattnet till lägenheten måste stängas av skall detta anmälas till styrelsen i god tid så att information kan inhämtas om vilka ventiler som skall användas. Avstängning av vatten skall skyltas upp i trappuppgångar med datum och tider minst 48 timmar innan vattnet får stängas av.

Ventilation
Ventilationen skall utföras så att inställda flöden av frånluft och överluft helst inte påverkas. Ventilationskanaler eller inspektionsluckor får ej byggas över utan skall vara åtkomliga. I kök skall vid byte av fläktkåpa/ köksfläkt styrelsen rådfrågas så att valt alternativ kan bli OVK-godkänt.

Elinstallationer
Lägenhetsinnehavaren är ansvarig för att alla elinstallationer uppfyller Elsäkerhetsverkets krav. Kontrollera dessa regler noga på http://www.elsakerhetsverket.se och anlita en auktoriserad elinstallatör.

Dokumentation
Vid ombyggnad skall dokumentation kunna uppvisas som styrker att alla moment
i ombyggnationen är utförda enligt regelverken ovan. Det är du som lägenhetsinnehavare som ansvarar för att dokumentationen är korrekt och komplett. En kopia av dokumentationen skall efter utfört arbete vid anmodan lämnas till styrelsen märkt med lägenhetsnummer och slutförandedatum.

Mölndal 2018-02- 08
Styrelsen
HSB Lille-Börjes, Mölndal