HSB Lille-Börjes

Energideklaration

Välkommen till Vår Bostadsrättsförening

Nedan finner ni vår energideklaration som utfördes 2008.

Föreningen har efter installation av nya ventilationsaggregat 2016 , samt byte till LED-belysning betydligt sänkt förbrukningen av el.

Ett exempel på de löpande driftstatistik som vi jobbar med, kan ni se via länken till ett PDF-dokument nedan. Denna avser april månad 2018 men det finns månadsvisa siffror tillbaka till 2016.

Brf Energistatsitik 2018-04